Measuring Basket Sizes

How are automated tools helping brick-and-mortar retailers expand basket sizes? Read about why the quality of data supporting A/B testing, upselling, cross-selling, and marketing efforts is essential for improving performance.

Mindent a felhasználói élményért.

Nemcsak az e-közigazgatási szolgáltatások digitalizálását emeli magasabb szintre a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program, de sok esetben maga az ügyintézés folyamata és szemlélete is gyökeresen átalakul 2026-ig. Egyszerűsítés, felhasználói élmény, állampolgári elégedettség, az ügyintézés optimalizálása – a fenti kifejezések kapnak kulcsszerepet a kormány által karácsony előtt elfogadott Programban.  

Everything for the user experience.

Not only does the National Digital Citizenship Program raise the digitization of e-public administration services to a higher level, but in many cases the process and approach to administration itself will be radically transformed by 2026.  Simplification, user experience, citizen satisfaction, optimization of administration – the above terms are given a key role in the…

Viszlát Solo!

SOLO ELADÁS VÉGE BEJELENTÉS A SOLO értékesítésének / életciklusának végét bejelentő közleménye QMATIC bejelenti a SOLO értékesítésének és élettartamának végét. Az utolsó nap a SOLO megvásárlására (utolsó vásárlás) 2022. június 30. közvetlen értékesítésünk esetén Az utolsó nap a SOLO megvásárlására (utolsó vásárlás) 2023. június 30. partneri értékesítésünk esetén.   1. Táblázat SOLO – Az életciklus…

Bye-Bye Solo

SOLO END-OF-SALE ANNOUNCEMENT End-of-Sale / End-of-Life Announcement for SOLO QMATIC announces the End-of-Sale and End-of-Life dates for SOLO. The last day to order SOLO (last time buy) is 30th of June 2022 for our direct sales. The last day to order SOLO (last time buy) is 30th of June 2023 for our partner sales  …

MTU Aero Engines – Zöldebb tartalom menedzsment a repülőgép mérnökség számára

Miért dobja el a meglévő régebbi képernyőket, ha egyszerű frissítést biztosíthat számukra?  A ComPeri GmbH átfogó Digital Signage rendszert fejlesztett ki két MTU Aero Engines helyszínre.  Ez a rendszer ökológiai és gazdaságossági okokból régebbi kijelzőket integrált egy egyedileg programozott Easyscreen alkalmazás segítségével.

MTU Aero Engines – Green Signage for Aircraft Engineering

Why discard existing older screens when you can give them an easy upgrade with easescreen? Our partner ComPeri GmbH developed a comprehensive Digital Signage system for two MTU Aero Engines locations. This system integrated older displays for ecological and economical reasons, using an individually programmed easescreen app.