Tech Trends 2020 – Executive summary

IN 2020, THE next stage of digital’s evolution welcomes us with the promise of emotionally intelligent interfaces and hyperintuitive cognitive capabilities that will transform business in unpredictable ways. Yet as we prepare for the coming decade of disruptive change, we would be wise to remember an important point about yesteryear’s leading-edge innovations.

Tech Trends 2020

Az új áttörések érzelmileg intelligens felületeket és hiperintuitív kognitív képességeket ígérnek. Építhetünk-e olyan rendszereket, amelyek egyszerre találják meg az vállalati értéket a jövő technológiai trendjeiben, és évtizedekig életképesek maradnak?

Tech Trends 2020

​New breakthroughs promise emotionally intelligent interfaces and hyperintuitive cognitive capabilities. Can we architect systems that will both find the business value in tomorrow’s tech trends and remain viable for decades?