The Future Of Technology And Innovation 2020

The pandemic has set a new standard for the pace of change. In the past, we have euphemized “overnight disruption” to mean a few months to a few years for changes to unfold, which seemed fast. We live in a new world, where overnight disruption literally means overnight. This represents a radical shift in our mental model of the world, and it is something we are all coping with.

A technológia és az innováció jövője 2020

A világjárvány új mércét állított fel a változás ütemére. A múltban az „egyéjszakás zavar” eufemizálását néhány hónaptól néhány évig tartó időszakra utalták a változások kibontakozására, amelyek gyorsnak tűntek. Egy új világban élünk, ahol az “egyéjszakás zavar” szó szerint egy éjszakát jelent. Ez radikális változást jelent a világ mentális modelljében, és ezzel mindannyian megküzdünk.