Tech Trends 2020 – Video

Deloitte’s 11th annual Tech Trends report provides insights and inspiration you will need for the digital journey ahead. Several of this year’s trends are responses to persistent IT challenges. Others represent technology-specific dimensions of larger enterprise opportunities. All are poised to drive significant change and transform business in unpredictable ways.

Tech Trends 2020 – Video

A Deloitte tizenegyedik éves Tech Trends jelentése olyan betekintést és inspirációt nyújt, amelyre szüksége lesz a következő digitális utazáshoz. Az idei év számos tendenciája a tartós informatikai kihívásokra adott válasz. Mások a nagyobb vállalkozási lehetőségek technológia-specifikus dimenzióit képviselik. Mindegyik kész arra, hogy jelentős változásokat vezessen és kiszámíthatatlan módon átalakítsa az üzletet.

Tech Trends 2020 – Executive summary

IN 2020, THE next stage of digital’s evolution welcomes us with the promise of emotionally intelligent interfaces and hyperintuitive cognitive capabilities that will transform business in unpredictable ways. Yet as we prepare for the coming decade of disruptive change, we would be wise to remember an important point about yesteryear’s leading-edge innovations.

Tech Trends 2020 – Vezetői összefoglaló

2020-ban a digitális evolúció következő szakasza üdvözöl bennünket az érzelmileg intelligens interfészek és a hiperintuitív kognitív képességek ígéretével, amelyek kiszámíthatatlan módon átalakítják az üzletet. Ugyanakkor, amikor felkészülünk a zavaró változások elkövetkező évtizedére, bölcs dolog lenne emlékezni egy fontos pontra az elmúlt év legfontosabb újításaival kapcsolatban.

Tech Trends 2020

​New breakthroughs promise emotionally intelligent interfaces and hyperintuitive cognitive capabilities. Can we architect systems that will both find the business value in tomorrow’s tech trends and remain viable for decades?

Tech Trends 2020

Az új áttörések érzelmileg intelligens felületeket és hiperintuitív kognitív képességeket ígérnek. Építhetünk-e olyan rendszereket, amelyek egyszerre találják meg az vállalati értéket a jövő technológiai trendjeiben, és évtizedekig életképesek maradnak?